2022 წლის 18 მაისი

როგორია თქვენი ზოგადი განათლების დონე?

როგორია თქვენი ზოგადი განათლების დონე?

ამ ტესტით ერთად გავიგებთ, რამდენად ერკვევით სხვადასხვა საინტერესო სფეროში. შეიძლება ბევრი ისეთი რამ გაიხსენოთ,  რაც გეგონათ, რომ დავიწყებული გქონდათ.

Share