ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობისთვის სასჯელი მკაცრდება

ამიერიდან ცხოველებისადმი სასტიკი და არასათანადო  მოპყრობისთვის სასჯელი უფრო მკაცრი გახდება.  ცხოველის მოკვდინება კი ადმინისტრაციული დარღვევა აღარ იქნება და მსგავსი ქმედება სისხლის სამართლის დანაშაულად ჩაითვლება.

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტმა ცვლილებას მხარი დაუჭირა  და  კანონპროექტის მიხედვით, ცხოველის ან/და ფრინველისადმი არასათანადო მოპყრობა, რაც იწვევს მათ წვალებას, ტანჯვას, ტკივილის მიყენებას, სხეულის დაზიანებას, ფიზიკურ შეწუხებას, როგორც ერთჯერადად, ასევე განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში – გამოიწვევს დაჯარიმებას 100 ლარიდან 500 ლარამდე ოდენობით.

ხოლო ცხოველის მოკვლა საქართველოს სისხლის სამართლის 259-ე მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულებრივ ქმედებად ჩაითვლება.

კანონპროექტის მიხედვით, ცხოველის წამება, სასტიკი მოპყრობა, რამაც მისი დაღუპვა ან დასახიჩრება გამოიწვია – დაისჯება საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ორას ორმოც საათამდე, შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ერთ წლამდე, ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.

იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) ჯგუფურად; ბ) არაერთგზის; გ) მცირეწლოვნის თანდასწრებით, – ისჯება საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ორასიდან ოთხას საათამდე ან შინაპატიმრობით ვადით ერთი წლიდან ორ წლამდე, ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე.

კანონპროექტის მიხედვით, ამ სახდელებს დაემატება მშობლის პასუხისმგებლობა, რომელიც გამოხატული იქნება ბავშვისგან ცხოველის ან ფრინველისადმი არასათანადო ან სასტიკი მოპყრობით.

პარლამენტის ბიუროზე კანონპროექტი დეპუტატების: კახა კუჭავას, ზაზა ხუციშვილის, სულხან მახათაძის, ნინო წილოსნისა და გელა სამხარაულის ინიციატივით დარეგისტრირდა.

კანონპროექტს პარლამენტი დასამტკიცებლად პლენარულ სხდომაზე განიხილავს.

Share

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *