2022 წლის 18 მაისი

რამდენად კარგად იცნობთ ქართველ მეფეებს?

რამდენად კარგად იცნობთ ქართველ მეფეებს?

ბოლო დღეებში საკმაოდ აქტუალური გახდა ქართული სამეფო ოჯახი. გაიხსენეთ, რამდენად კარგად იცნობთ საქართველოსა და ქართველი მეფეების ისტორიას 🙂 

ბოლო დღეებში საკმაოდ აქტუალური გახდა ქართული სამეფო ოჯახი. გაიხსენეთ, რამდენად კარგად იცნობთ საქართველოსა და ქართველი მეფეების ისტორიას 🙂

Share