2022 წლის 12 აგვისტო

საინფორმაციო პროგრამა „ფაქტი“ – პეტრე–პავლობის მარხვა დაიწყო

1 ივლისს პეტრე–პავლობის მარხვა დაიწყო.

Share