2022 წლის 12 აგვისტო

საინფორმაციო პროგრამა ,,ფაქტი”– ენდოპროთეზირების ოპერაცია ლანჩხუთის ”მედ ალფაში”

ლანჩხუთის ”მედ ალფაში” ენდოპროთეზირების ოპერაცია გაკეთდა. აღნიშნული სახის ოპერაცია ლანჩხუთში პირველი შემთხვევაა.

Share