2021 წლის 1 აგვისტო

კატეგორიის გარეშე

გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის შეცვლის შემდეგ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტი ისევ შესწორდა. სანამ...
ბრიტანეთის ელჩი ოზურგეთის არასამთავრობო და მედია–სექტორს შეხვდა. საუბრის თემა, ძირითადად, იმ გამოწვევებს ეხებოდა, რომლის...