2021 წლის 28 ოქტომბერი

ბიუჯეტი

2014 წლის ბიუჯეტის კანონპროექტის განხილვა ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მოეწყო. პრიორიტეტებად ინფრასტრუქტურა, განათლება, კულტურა...
სკოლამდელი აღზრდა, ინფრასტრუქტურა, სპორტი და საჯარო მოხელეთა ხელფასები – ეს ის პრიორიტეტებია, რომლებმაც მომავალი...
ამირან გიგინეიშვილი – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე; ზაზა ურუშაძე – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის...
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებები შევიდა. გარკვეული სახის ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს ცენტრალური ბიუჯეტი დააფინანსებს.