2022 წლის 12 აგვისტო

ქართული ფილმი

კინოთეატრი „ოზურგეთი“ მოსახლეობის მოთხოვნებს არათუ ვერ აკმაყოფილებს, არამედ დიდი ხანია, სათანადოდ ფუნქციონირებასაც ვერ ახერხებს....